Melding til fiskere og kjøpere om lossing av fangster til fiskemel og -olje

Publisert: av Camilla Klævold

Det opprettes en midlertidig ordning av et tredje alternativ ved lossing av fangster til mel- og olje

Det vises til rundskriv 19/2019 om lossing av fangster til fiskemel og fiskeolje

Som en midlertidig ordning åpnes det med øyeblikkelig virkning for at fisker ved innmelding av fangster på inntil 500 tonn også kan velge følgende alternativ for lossing av fangst. (alt. 3 ved innmelding);

•    «Selvlossing» - Lossing og spyling skjer med fartøyets mannskap.»

Norges Sildesalgslag vil invitere Sjømat Norge til dialog om ulike utfordringene i forbindelse med lossing av fangster til mel- og oljeanvendelse, blant annet:
•    Sikkerhet ved lossing – gassmåling – spylevann
•    Arbeidstidsbestemmelser
•    Ansvarsforhold båt/rederi og fabrikk
•    Økonomi

Rundskriv 19/19 finner du her:

Siste nytt