Melding til kjøpere og fiskere av makrell

Publisert: av Camilla Klævold

Informasjon rundt reklamasjon

Norges Sildesalgslag gjør særlig oppmerksom på følgende formulering i forretningsreglene § 15.7 andre avsnitt:
 
«Uenighet mellom Kjøper og Fisker med hensyn til kvalitet, sortiment eller kvantum avgjøres av representant fra offentlig myndighet eller av en annen person som er godkjent av partene.»
 
Norges Sildesalgslag vil understreke at kjøper og fisker må respektere at lagets inspektør i sin tid ble utpekt av partene til å avgjøre om det er grunnlag for en reklamasjon eller ikke.

Når det konstateres grunnlag for reklamasjon avgjøres nivået i en diskusjon mellom fisker, kjøper og lagets salgsleder.
 
I lagets forretningsregler er det gitt mer utfyllende bestemmelser om behandling av reklamasjoner i § 15.
 
https://www.sildelaget.no/no/sildelaget/regelverk/forretningsregler/

Siste nytt