Melding til loddeflåten

Publisert: av Kenneth Garvik

Grunnet mye lodde oppfordrer vi flåten til å roe ned fisket etter konsum.

Vi har de tre siste dagene hatt godt loddefiske med over 18.000 tonn innmeldt til konsum. Dette har gitt oss utfordringer i forhold til kapasitetene på konsumanleggene, da spesielt i nord og flere har måtte levere til mel/olje anvendelse til fabrikker i sør.

Vi ser nå at rogninnholdet i lodda har komt opp i 21% på det høyeste og en forventer at produksjonen av rognlodde vil avta de neste dagene. Når rognen blir moden nok for produksjon av lodderogn vil interessen og kapasiteten på landanleggene gå opp. Basert på tilbakemelding fra kjøperne så håper de at en i løpet av noen få dager kan starte pressingen til lodderogn.

Vi oppfordrer derfor flåten til å roe ned nå i denne mellomperiode mellom rognloddeproduksjon og pressing.

 

Siste nytt