Melding til tobisflåten

Publisert: av Roar Bjånesøy

Informasjon til tobisflåten angående innmelding av fangster

Det registreres at enkelte fartøy fortsetter å fiske etter at de har meldt inn og solgt fangsten på samme turen. Detter er i strid med Lagets Forretningsregler § 8.1; 

«Fisker skal straks etter avsluttet fiske melde inn hele sin fangst til Laget og ikke

levere fangst uten etter anvisning fra Laget, dersom ikke annet er bestemt.

  • Not- og trålfanget (og snurrevadfanget) fisk skal innmeldes ved avgang fra feltet.»

 

Vi ber om at fartøyene som deltar i tobisfisket etterlever kjørereglene referert her. Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Siste nytt