Mener 2019 ble et gjennombruddsår

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fjorårets prøvefiske etter laksesild og krill gav 1 500 tonn i fangster. Havforskningen mener dette er et viktig steg fremover for mesopelagisk fiske

Dette skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider.

Rundt 1500 tonn laksesild og krill ble fanget under prøvefisket langs vestsiden av Norskerenna i 2019.

– Det er helt nytt at det har vært levert slike fangster av mesopelagisk fisk i Norge, så dette er et viktig steg videre i forsøksfisket, sier forsker Åsmund Bjordal.

Fire båter deltok i fjorårets forsøksfiske: Ligrunn, Liafjord, Havglans og Birkeland. Det var kun de to førstnevnte som fikk fangster av betydning.

Mesopelagisk fiskeri har vært forsøkt i regioner som Oman, Sør-Afrika og Island, men det er fremdeles på forsøksstadiet. Det er fortsatt utfordringer når det kommer til bestandsestimering og effektiv fangst-teknologi.

– Vi tror at en av grunnene til at dette fisket ikke har tatt av, er fordi det er vanskelig å få lønnsomme fangster. Biomassen er for det meste tynt fordelt utover store områder, forklarer Bjordal.

Laksesild er en av de mesopelagiske artene som det nå fiskes etter. Den står langs vestkanten av Norskerenna store deler av året, men også langs eggakanten lenger nord.

– De største fangstene av laksesild var i slutten av juli, sier Bjordal og legger til:

– Dette forsøksfisket viser at det er mulig å fange denne fisken i rimelig store mengder. Resultatene fra 2019 har gitt oss et utgangspunkt vi kan bygge videre på.

Forskerne skal nå kartlegge bestandens utbredelse, sammensetning og mengde i forhold til årstid.

Les mer om forsøksfiske og se film fra Ligrunn her: 

Siste nytt