Mer bearbeiding i Norge

Publisert: av Camilla Klævold

Et arbeidsutvalg inviterer til digitalt innspillsmøte for næringsorganisasjoner om hvordan det skal legges til rette for mer bearbeiding i Norge

Dette melder departementet. Regjeringen satt tidligere ned et utvalg som skal gi råd om hvordan det kan legges til rette for mer bearbeiding i Norge, nå ønsker utvalget innspill fra relevante aktører og inviterer til innspillsmøte 8. september.

Utvalget ønsker innspill knyttet til:

- Hvilke tiltak kan bidra til at mer sjømat blir bearbeidet i Norge?
- Hva skal til for at norsk sjømatindustri skal bli konkurranseledende på produksjon av bærekraftige sjømatprodukter?
- Hva vil være de største utfordringene for norsk sjømatindustri de neste tiårene, og hvordan bør vi møte disse utfordringene?

Utvalget skal levere sine anbefalinger innen 1. november 2021, og ledes av Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning ved Universitetet i Tromsø.

Praktisk informasjon:

Påmelding til det digitale innspillsmøtet sendes til [email protected] innen torsdag 2. september 2021. Nærmere informasjon gis til påmeldte.

Det vil også være mulig å komme med korte og poengterte skriftlig innspill (maks to sider). Fristen for dette er 10. september 2021. Innspill sendes til [email protected] og merkes med "Innspill til utvalg for grønn omstilling og økt bearbeiding i sjømatindustrien".Siste nytt