Mer midler til forskning

Publisert: av Camilla Klævold

Det reviderte stadsbudsjettet kan redde noen av HIs planlagte nedbemanninger

For fiskerinæringen sin del foreslår regjeringen å redusere produktavgiten med 0,1 prosent - til 1,9 prosent med virkning fra 1. juli.

Videre foreslår regjeringen å øke fiskeriforskningsavgiften med 71,6 millioner kroner og å justere Havforskningsinstituttets budsjett for inflasjon. Bevilgingen blir fordelt med 25,6 millioner kroner til Fiskeridirektoratets arbeid med fiskeriforskning og 46 millioner til HIs drift av forskningsfartøy.

HIs rederisjef Inge André Utåker sier til Fiskeribladet at beløpet er en stor lettelse og bedre enn fryktet. Slik det ser ut nå, kan HI gjennomføre sine originale toktplaner, og ikke den omfattende kuttplanen som ble laget i mars, som tok utgangspunkt i at det ikke ble gitt drahjelp økonomisk.

Avgiftssatsen på viltlevende marine ressurser blir stående på 0,42 prosent.

Siste nytt