Midlertidig oppstartspris på makrell

Publisert: av Camilla Klævold

Fra i dag 15. juni gjelder følgende minstepriser på makrell til konsum

Norges Sildesalgslag har i dag drøftet den foreliggende minsteprissituasjonen for makrell, herunder det forhold at mekling ikke kan gjennomføres i henhold til de frister som gjelder i den aktuelle forskriften.  

På bakgrunn av at makrellfisket nå er kommet i gang og at det ikke er omsetningsmuligheter med den gjeldende minsteprisen på 2,2962 øre pr gram gjennomsnittsvekt, har Norges Sildesalgslag i påvente av utfallet av mekling, i dag fastsatt en midlertidig minstepris på makrell til 1,6000 øre pr gram gjennomsnittsvekt.
 
Dette betyr at følgende minstepriser gjelder for makrell til konsum med virkning fra 15.06.21:   

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 1,6000 øre pr gram gj. vekt
Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram): NOK 3,50 pr kg
Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o): NOK 2,10 pr kg


Meldingen finner du her:

Siste nytt