Midlertidige auksjonstider fra 14.05.19 for råstoff til mel og olje

Publisert: av Camilla Klævold

Fra tirsdag 14.05.2019 blir det endring i tidspunktet for kveldsauksjonen

Se rundskriv 11/19 her:

Etter ønske fra tobisfiskere og samtaler med Sjømat Norge har Sildelaget endret tidspunktet på siste auksjonen om kvelden

De nye auksjonstidspunktene blir i tobissesongen som følger det midlertidige tidspunktet med uthevet skrift;

Kl. 07.30 – 08.30
Kl. 15.00 – 16.00 
Kl. 22.30 – 23.00

Etter avsluttet tobis-sesong, blir auksjonstidspunktene endret tilbake til det som står opplyst i omsetningbestemmelsene;

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Siste nytt