Minstepris NVG-sild til konsum

Publisert: av Roar Bjånesøy

Enighet mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag om ny dynamisk minsteprismodell for NVG-sild.

Les hele Rundskriv 26/20 her:Med bakgrunn i at Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag
i forbindelse med mekling 2. og 3. juli 2020 kom til enighet om en ny dynamisk minsteprismodell for nvg-sild, vil følgende minstepriser gjelde fra tirsdag 1. september 2020:    

 

Gr 1 (vekt på 350 g og over):      kr 3,93 pr kg             

Gr 2 (vekt mellom 300 g og 350 g):kr 3,85 pr kg    

Gr 3 (vekt mellom 200 g og 299 g):      kr 3,85 pr kg  

Gr 4 (vekt mellom 125 g og 199 g):      kr 3,85 pr kg  

Gr 5 (vekt under 125 g – konsum):       kr 3,85 pr kg 

 

For Gruppe 5 sild med vekt under 125 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen kr 2,00 pr kg. Denne skal føres på egen linje på sluttseddelen med anvendelse «Utkast ved konsumleveranser». 

 

Er det utplukket ødelagt/skadet sild med vekt på 125 gram og mer, skal denne veies og føres som «Uspesifisert» med korrekt kvantum på egen linje på sluttseddelen med anvendelse «Utkast ved konsumleveranser».  For skadet ødelagt sild med vekt på 125 gram og mer er det pr dags dato ikke en egen minstepris, og slik sild kan betales med kr 0,00 pr kg. 

  

Den dynamiske minsteprismodell gjeldende fra 01.09.20. 

Den dynamiske minsteprismodellen som vil gjelde fra 01.09.2020 har følgende elementer:   • Minsteprisene vil i utgangspunktet være gjenstand for dynamisk regulering ukentlig gjennom hele året, enten med grunnlag i oppnådde priser for den enkelte størrelsesgruppe eller med grunnlag i et «minsteprisgulv» (se neste punkt) eller en kombinasjon av disse  
  • Det gjelder videre et «minsteprisgulv» for alle fem størrelsesgrupper.  Dette er gitt ved den til enhver tid gjeldende minstepris på nvg-sild til mel/olje pluss kr 0,60 pr kg (minsteprisene som fremgår overfor er med unntak for Gr 1 gitt med grunnlag i «minsteprisgulvet») 
  • I andre, tredje og fjerde kvartal vil den dynamiske minsteprisregulering skje med grunnlag i:  

       a) 78% av oppnådde priser per størrelsesgruppe i grunnlagsperioden for den enkelte størrelsesgruppe såfremt det er omsatt minimum 5.000 tonn samlet sett og minimum 250 tonn per størrelsesgruppe og 

        b) «minsteprisgulvet» dersom det gir høyere minstepriser for den enkelte størrelsesgruppe 

  

  • I første kvartal og videre inntil minstekvantumet på 5.000 t s i perioden etter 31.03, vil den dynamiske minsteprisregulering skje med grunnlag i: 

           a) 73% av oppnådde priser per størrelsesgruppe i desember (dvs for 2020: perioden inntil fredag 18.12), eventuelt også med grunnlag i oppnådde priser per størrelsesgruppe i siste del av november om dette er                  nødvendig for å oppnå et samlet minstekvantum på 5.000 tonn og 

          b) «minsteprisgulvet» dersom det gir høyere minstepriser for den enkelte størrelsesgruppe 

 

  • Både auksjonsomsetning og avtaleomsetning til konsum inngår i grunnlaget for oppnådde priser pr størrelsesgruppe  
  • Grunnlagsperiodene for etablering av oppnådde priser per størrelsesgruppe består av 14-døgsperioder som løper fra fredager klokken 0900 til fredager 14 døgn senere kl 0900 
  • Minsteprisene som gjøres gjeldende fra 1. januar forutsettes kunngjort i god tid før årsskifte 
  • Minstepriser kunngjøres/publiseres ellers i alminnelighet om fredager og gjøres gjeldende fra etterfølgende mandager kl 0000.  

 

 

Med vennlig hilsen  

NORGES SILDESALGSLAG 

 

Siste nytt