Minstepris på havbrisling til konsum gjeldende fra 4. september

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 4. september gjelder følgende minstepris på havbrisling til konsum:

Kjøperorganisasjonene og Norges Sildesalgslag er enig om å etablere en ny minstepris på havbrisling til konsum.  Den nye minsteprisen, som vil gjelde fra og med mandag 04.09.23, er følgende: 

Havbrisling, samfengt: 

NOK 5,00 pr kg 

Rundskriv 19/23 finner du her:

 

Siste nytt