Minstepris på makrell til fersk anvendelse

Publisert: av Camilla Klævold

Fra mandag 11. mai gjelder følgende minstepris for makrell til fersk anvendelse

Den nye minstprisen blir NOK 17,00 per kilo.

For 2020 er Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag blitt enige om å videreføre minstepris og minsteprismodell for makrell til fersk anvendelse fra 2019 sesongen.


Modellen gjelder altså en minstepris på makrell til fersk anvendelse uavhengig av om fisker selv har levert makrellen til kjøpers anlegg eller makrellen er avhentet ved lås av kjøper.

OBS!  Det er primært makrell som er større enn 300 g pr stk som er ønskelig for ferskmarkedet.  Fiskerne oppfordres derfor til å fiske på denne størrelsen og således bidra til best mulig verdiskapning fra dette fiskeriet.

Omsetningsform:
Auksjonsomsetning.  

Kvantumsbegrensning for levering til fersk anvendelse:
Det vil også i 2020 bli innført kvantumsbegrensning på 15 t pr fartøy. Nærmere informasjon om når dette blir iverksatt vil vi komme tilbake til på et senere tidspunkt. Fangster som selges til fersk anvendelse før kvantumsbegrensningen iverksettes blir ikke belastet mot kvotebegrensningen.

Generelt:
Vi vil til sist understreke betydningen av at lagets forretningsregler og minsteprisbestemmelser overholdes.


Rundskriv 10/20 finner du her:

Siste nytt