Minstepris på makrell til fersk anvendelse

Publisert: av Roar Bjånesøy

Med virkning fra og med mandag 19. april i 2021 er  minstepris for makrell til fersk anvendelse satt til NOK 17,00 pr. kg

Les Rundskriv 07/21 her:

Til : Kystfiskere og kjøpere av makrell til fersk anvendelse             

 

Minstepris:

Med virkning fra og med mandag 19. april i 2021 gjelder følgende minstepris for makrell til fersk anvendelse:

 NOK 17,00 pr. kg.

 

Det gjelder altså en minstepris på makrell til fersk anvendelse uavhengig av om fisker selv har levert makrellen til kjøpers anlegg eller makrellen er avhentet ved lås av kjøper. 

OBS!  Det er primært makrell som er større enn 300 g pr stk som er ønskelig for ferskmarkedet.  Fiskerne oppfordres derfor til å fiske på denne størrelsen og således bidra til best mulig verdiskapning fra dette fiskeriet.

 

Omsetningsform:   Auksjonsomsetning. 

 

Kvantumsbegrensning for levering til fersk anvendelse:

Det vil også i 2021 bli innført kvantumsbegrensning på 15 t pr fartøy.  Nærmere informasjon om når dette blir iverksatt vil vi komme tilbake til på et senere tidspunkt.  Fangster som selges til fersk anvendelse før kvantumsbegrensningen iverksettes blir ikke belastet mot kvotebegrensningen.

 

Generelt:

Vi vil til sist understreke betydningen av at lagets forretningsregler og minsteprisbestemmelser overholdes.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Roald Oen                      Knut Halvor Møgster

 

Siste nytt