Minstepris på nordsjøsild og levering til matjes

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fra mandag 18 mai er minsteprisen for nordsjøsild til konsum  satt til kr 4,25. Også rutiner for matjes levering er klar.

Sjømat Norge og Sildelaget er blitt enige om minstepris på Nordsjlsild fra mandag 18. mai. Den samfengte minsteprisen blir på NOK 4,25 pr kg. 

Se Rundskriv  12/20 om minstepris på nordsjøsild her: 

For levering av nordsjøsild til matjesanvendelse, gjennom fremvisningsauksjon i Egersund og Danmark, samt generelle regler for leveringa nordsjøsild til matjes, er det laget eget rundskriv 11/20. 

Se hele Rundskriv 11/20 her 


Siste nytt