Minstepris på stor kystbrisling til konsum gjeldende fra 30. oktober

Publisert: av Line Dale Nilsson

Minsteprisen på stor kystbrisling økes fra førstkommende mandag 

Kjøperorganisasjonene og fiskersiden er enige om å øke minsteprisen på stor kystbrisling fra kr 6,00 pr kg (samfengt) til kr 8,50 pr kg med virkning fra førstkommende mandag 30.10.23.

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG

Rundskriv 27/23 finner du her:

Siste nytt