Minstepriser på hestmakrell til konsum gjeldende fra 19. juni

Publisert: av Line Dale Nilsson

Kjøperorganisasjonene og Norges Sildesalgslag er enig om å etablere nye minstepriser på hestmakrell til konsum.

De nye minsteprisene, som vil gjelde fra mandag 19.06.23, er følgende:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 400 gram og mer): 

NOK 8,50 pr kg 

Gruppe 2 (makrell med vekt under 400 gram): 

NOK 6,50 pr kg

Ved innmelding av fangst til laget plikter fisker å opplyse om den forholdsmessige (prosentvise) fordelingen av fangsten i henhold til følgende sortiment (dette skal skje med bakgrunn i egen prøvetaking om bord i fartøyet):

Gruppe 1 (hestmakrell med vekt på 400 gram og over)
Gruppe 2 (hestmakrell med vekt på 300 gram – 399 gram)
Gruppe 3 (hestmakrell med vekt under 300 gram)

Det er viktig at egen prøvetaking blir utført på en slik måte at fangstens størrelsessammensetning blir mest mulig korrekt. Videre skal fisker også opplyse om gjennomsnittsvekt pr fisk i hele fangsten ved innmelding til laget.

Rundskriv 12/23 finner du her:

Siste nytt