Minstepriser på lodde til mel og olje fra og med 20. januar

Publisert: av Line Dale Nilsson

Den eksisterende dynamiske minsteprisfastsettelsen for lodde suspenderes fra og med lørdag 20.01.24 og frem til og med torsdag 29.02.24.

Med virkning fra lørdag 20.01.24 settes i stedet minsteprisen for lodde til mel/olje til kr 3,40 pr kg for januar og til kr 3,20 pr kg for februar.

Årsaken til overnevnte minstepristiltak er utfordringer med at den dynamiske modellen for lodde ikke treffer i tilstrekkelig grad i forhold til råstoffverdiene i perioden. Den ordinære minsteprisfastsettelsen for lodde forutsettes gjeninnført fra 01.03.2024.

Norges Sildesalgslag vil ellers følge førstehåndsomsetningen av lodde til mel/olje tett fremover.

Dette til deres informasjon.

Rundskriv 02/24 finner du her:

 

Siste nytt