Minstepriser på makrell til konsum gjeldende fra 11. september

Publisert: av Line Dale Nilsson

Følgende minstepriser gjelder med virkning fra 11.09.23:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 

3,5286 øre pr gram gj.vekt 

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram): 

NOK 3,50 pr kg

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o):

NOK 2,10 pr kg 

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag vil minsteprisen for makrell (Gruppe 1) være gjenstand for regulering hver uke nå.  Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Se meldingen her:

Siste nytt