Minstepriser på makrell til konsum gjeldende fra 18. september

Publisert: av Line Dale Nilsson

Følgende minstepriser gjelder med virkning fra mandag 18.09.23:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 

3,4141 øre pr gram gj.vekt

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram): 

NOK 3,50 pr kg 

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o): 

NOK 2,10 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag vil minsteprisen for makrell (Gruppe 1) være gjenstand for regulering hver uke nå. Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

Meldingen i PDF-format finner du her:

Siste nytt