Minstepriser på makrell til konsum gjeldende fra 20. november

Publisert: av Line Dale Nilsson

Følgende minstepriser gjelder med virkning fra 20.11.2023:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer):

3,6706 øre pr gram gj.vekt

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram):

NOK 3,50 pr kg

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o):

NOK 2,10 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag vil minsteprisen for makrell (Gruppe 1) være gjenstand for regulering hver uke nå. Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Meldingen i pdf-format finner du her:

Siste nytt