Minstepriser på makrell til konsum gjeldende fra 8. juni

Publisert: av Line Dale Nilsson

Kjøperorganisasjonene og Norges Sildesalgslag har i dag kommet til enighet om minstepriser på makrell for sommeren/høsten 2022.

De nye minsteprisene, som vil gjelde fra onsdag 08.06.2022, er følgende:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer):

NOK 7,00 pr kg

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram):

NOK 3,50 pr kg

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o):

NOK 2,10 pr kg

I tillegg til de minstepriser som fremkommer her, er det også avtalt et «gulv» på NOK 5,50 pr kg for samfengt makrell til konsum (det vil si for både Gr 1 og Gr 2 samlet sett). Nevnte «gulv» gjelder ikke for låssatt makrell med gjennomsnittsstørrelse under 250 gram.  

Det er forutsatt at overnevnte minstepriser skal gjelde frem til og med 28.08.22.

Med virkning fra mandag 29.08.22 innfases dynamiske minstepriser angitt i øre pr gram gjennomsnittsvekt for Gr 1 makrell, jfr den dynamiske minsteprismodellen fra 2016.

Meldingen i PDF-format finner du her:

Siste nytt