Minstepriser på makrell til konsum gjeldende fra mandag 29.08.22

Publisert: av Line Dale Nilsson

Med grunnlag i avtalen mellom kjøperorganisasjonene og Norges Sildesalgslag om minstepriser på makrell for sommeren/høsten 2022 vil følgende minstepriser gjelde med virkning fra mandag 29.08.22:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 

2,5326 øre pr gram gj.vekt

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram): 

NOK 3,50 pr kg 

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o):

NOK 2,10 pr kg

OBS!  For perioden 08.06.22-28.08.22 har minsteprisen på Gruppe 1 vært kr 7,00 pr kg.  Med virkning fra og med mandag 29.08.22 vil den dynamiske modellen bli innført og regulere minsteprisen for Gruppe 1.  Minsteprisen for Gruppe 1 vil således være gjenstand for endring hver mandag fremover såfremt det minimum er omsatt 5.000 t i siste fjortendøgnsperiode.  I tillegg vil minsteprisen fra og med mandag 29.08.22 bli angitt i øre pr gram gjennomsnittsvekt.  

Se meldingen i PDF-format her:

Siste nytt