Moderat verdiøkning for eksporten av sild

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norge har eksportert 147 000 tonn sild til en verdi av 1,3 milliarder kroner i første halvår 2019.

Volumet er på samme nivå som i 2019, mens verdien økte med 35 millioner kroner eller 3 prosent. Polen, Litauen og Egypt var de viktigste markedene for norsk sild i første halvår 2019.


«Første halvår har det vært en økning i eksporten av fryst hel sild, mens vi ser en reduksjon i eksporten av filet. Årsaken til reduksjon i fileteksporten er redusert etterspørsel fra Tyskland etter at de kjøpte mye sild i fjor høst. Selv om volumene på fryst sild har økt, har prisene holdt seg stabile. Forventning om lavere tilførsel kan være en forklaring på dette.», sier Tom-Jørgen Gangsø.


I juni måned har Norge eksportert 19 000 tonn sild til en verdi av 229 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 43 prosent, mens verdien falt med 48 millioner kroner eller 17 prosent.

Siste nytt