MSC-sertifisering også i fremtiden

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norsk sjømatnæring forlenger samarbeidsprosjektet for miljøsertifisering av norske fiskerier med fem år. De største norske fiskeriene er alle sertifisert etter MSC-standarden.

Norges Fiskarlag har på vegne av hele sjømatnæringen klientansvar for miljøsertifisering av fiskeriene i Norge. Tor Bjørklund Larsen har siden 2014 hatt det faglige ansvaret for arbeidet med miljøsertifisering og bestandsforvaltning. Stillingen er et samarbeidsprosjekt mellom salgslagene, Norges Sjømatråd og Norges Fiskarlag.


Verdens største

Norske fiskerier er verdens største enkeltklient for Marine Stewardship Council (MSC). Dette skyldes i stor grad at vi i Norge bevisst har satset på felles sertifiseringer av nasjonale fiskerier, hvor alle deler godene, i stedet for at enkeltaktørene sertifiserer sine egne båter og bedrifter. Næringen har lagt ned betydelige ressurser knyttet til å oppfylle og tilrettelegge for å bli standardisert og få godkjenningsstempel fra MSC.

Norsk fiskeriforvaltning er generelt anerkjent som verdensledende, men innkjøpere i flere nøkkelmarkeder krever ganske enkelt miljøsertifisering. Det er dette markedskravet vi imøtekommer med vårt engasjement med MSC, sier internasjonal miljørådgiver Tor Bjørklund Larsen.

Les mer om saken hos Fiskarlaget her: 

Hva er gjort?

Følgende norske fiskerier er i dag MSC-sertifisert:
•Nordøstarktisk torsk og hyse
•Sei i Nordsjøen og nord for 62 grader
•Makrell
•Nordsjøsild og NVG-sild
•Reker: Nordsjøen/Skagerrak, samt nord for 62 grader.


Noen milepæler siste 3 år:
•Gjennomført sertifisering av reker i Nordsjøen og Skagerrak
•Gjennomført resertifisering for ny femårsperiode av torsk/hyse
•Gjennomført sertifisering av torsk, hyse og reker ihht svenske KRAV-standarden
•Gjennomført sertifisering av makrell gjennom MINSA-samarbeidet


Pågående (mye av det nær sluttstreken)
•Sertifisering av lange og brosme
•Sertifisering av rognkjeks
•Sertifisering av kolmule, øyepål, tobis og havbrisling
•Resertifisering av reker i nord
•Mer på startstreken:
•Resertifisering av sei (Nordsjøen og nord for 62 grader)
•Torsk, hyse og lysing i Nordsjøen

Siste nytt