MSC – viktig endring i sertifiseringsenhet for nordsjøsild

Publisert: av Camilla Klævold

Sild fanget i Skagerrak (ICES IIIa) er ikke lenger MSC-sertifisert

Sertifiseringsselskapet DNV GL har nylig gjennomført en fremskyndet revisjon i tilknytning til MSC-sertifikatet for fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak. Bakgrunnen for dette, er den negative utviklingen for den vestbaltiske vårgytende silda, som allerede har ført til suspensjon av MSC-sertifikater for de fiskere i EU som fisker målrettet på denne bestanden.

Det norske fisket etter nordsjøsild i Skagerrak (ICES IIIa) beskatter imidlertid blandede bestander, hvorav den vestbaltiske silda utgjør en stor komponent. DNV GL har dermed besluttet at det norske MSC-sertifikatet for sild i ICES IIIa ikke lenger er aktivt.
 
Den norske fangsten av sild i Skagerrak utgjorde i 6.459 t i 2018, hvorav halvparten (3.230 t) måtte fiskes i Skagerrak. 

I 2019 har Norge 3.911 tonn sild i Skagerrak/Kattegat, halvparten av dette kvantumet kan fiskes i Nordsjøen, noe som betyr at 1956 tonn må fiskes i Skagerak i 2019.

Det er selvsagt uheldig for de som fisker i området at sertifikatstatusen opphører – samtidig er vi tilfreds med at det største fiskeriet i Nordsjøen fremdeles opprettholder statusen.

Siste nytt