Ned for sild- og makrelleksporten i februar

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det ble eksportert 24 200 tonn sild til en verdi av 218 millioner kroner i februar. Det er en reduksjon i volum på 6 400 tonn eller 21 prosent

Verdien på eksportsilda falt med 120 millioner kroner eller 36 prosent fra februar i fjor. Hittil i år er det eksportert 58 800 tonn sild til en verdi av 545 millioner kroner. Polen og Litauen var de viktigste markedene for sild i februar.


I februar ble det eksportert 17 600 tonn makrell til en verdi av 223 millioner kroner. Volumet falt med 8 000 tonn eller 32 prosent, og verdien falt med 69 millioner kroner eller 24 prosent.

Hittil i år er det eksportert 37 300 tonn makrell til en verdi av 467 millioner kroner. Tyrkia og Japan var de viktigste markedene for makrell i januar.

Siste nytt