Ned for sild opp på makrell

Publisert: av Camilla Klævold

I oktober så vi en prisnedgang på sild, noe pga svakere eksport, makrellen derimot hadde en sterk måned

- Norge eksporterte 26 651 tonn sild til en verdi av 398 millioner kroner i oktober.
- Verdien falt med 326 millioner kroner, eller 45 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
- Volumet falt med 52 prosent.
- Tyskland, Polen og Litauen var de største markedene for sild i oktober.

Fangstsesongen for norsk vårgytende sild (NVG) kom i gang to uker senere i år sammenlignet med i fjor, og det påvirket eksporten i oktober. Eksportprisene på sild er fortsatt på et høyt nivå, men i oktober falt prisene på hel fryst NVG-sild og nordsjøsild.

Redusert eksport til Egypt og Øst-Europa
- I helsildmarkedet er det redusert eksport til Egypt og Øst-Europa. Spesielt er det en kraftig nedgang i det som var det største markedet for norsk sild i fjor, Egypt. Utfordringer med tilgang til valuta samt at det ble kjøpt store volum i første halvår, har gjort at eksporten til Egypt nærmest har stoppet opp de siste månedene, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Prisene på filetprodukter øker fortsatt for de fleste produkter og ligger på rekordnivåer.

God etterspørsel i Tyskland
- Sildelapper av NVG-sild oppnådde i oktober en snittpris på 17,73 kroner per kilo, noe som er ny rekord. Det er god etterspørsel etter filet og sildelapper av god kvalitet, blant annet i det viktige tyske markedet, sier Jan Eirik Johnsen.

Prisene til fiskemel og -olje er på rekordnivå, og det ble i snitt betalt 6,80 kroner per kilo NVG-sild i oktober, en økning fra 3,90 kroner i samme måned i fjor. Store landinger av sild og en del makrell på enkeltdager har gitt kapasitetsutfordringer på mottak til konsum. Dette har også bidratt til rekordleveranser (28 600 tonn) av NVG-sild til mel og olje i oktober.

Sterk oktober for makrell
- Norge eksporterte 75 639 tonn makrell til en verdi av 1,4 milliarder kroner i oktober.
- Verdien økte med 503 millioner kroner, eller 55 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
- Det er en vekst i volum på 23 prosent.
- Japan, Sør-Korea og Kina var de største markedene for makrell i oktober.

Japan hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 128 millioner kroner, eller 65 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Japan endte på 15 882 tonn, noe som er 27 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Økte priser
Makrelleksporten ligger fortsatt noe etter fjoråret, men større fangster i september i år ga høyere eksport i oktober sammenlignet med samme periode i fjor.

- Etterspørselen er fortsatt god i de viktige asiatiske markedene, og eksporten til disse ligger nå i volum på nivå med fjoråret selv om prisen i snitt er opp 24 prosent, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Siste nytt