Ned for torsk, hyse og blåkveite

Publisert: av Roar Bjånesøy

Kvoterådet for torsk er ned 20 prosent fra fjoråret og det laveste siden 2008

Dette skriver Havforskningen:

 

Torsdag legg den norsk-russiske forskargruppa for fiskebestandar i Barentshavet fram sine kvoteråd for nordaustarktisk torsk (skrei), nordaustarktisk hyse og blåkveite for 2024.

– Torskebestanden er på veg nedover, men vil truleg stabilisere seg om eit par år om råda blir følgde, seier HI-forskar Bjarte Bogstad. Han er bestandsansvarleg for nordaustarktisk torsk ved Havforskingsinstituttet og del av den norsk-russiske forskargruppa som gir dei bilaterale råda i år. 

Lågaste kvote sidan 2008

Forskarane anslår at gytebestanden av torsk no er på rundt 700 000 tonn, det lågaste sidan 2008. I mellomtida har torsken hatt nokre gode år, med ein historisk topp i gytebestanden i 2013 på 2,2 millionar tonn. Hovudgrunnen til bestandsnedgangen er at rekrutteringa av torsk har vore under middels etter 2014-årsklassen og at fleire årsklasser er svært svake.

Forskarane meiner det ikkje bør fiskast meir enn 453 427 tonn i 2024. Det er 20 prosent mindre enn kvoten og rådet i 2023. Også for 2022 og 2023 var reduksjonen på 20 prosent frå året før.

 

Les heile saken på HI med alle kvoteråd her: 

Siste nytt