Nedgang for den totale fiskeeksporten i september

Publisert: av Roar Bjånesøy

Men selv med store coronapåvirkninger i markedet er totaleksporten for 2020 så langt i år over rekordåret i fjor

- At vi fremdeles holder oss over fjoråret i eksportverdi, skyldes den sterke inngangen på året, en svak norsk krone og økt eksportvolum og bearbeiding av enkeltprodukter. Så langt i 2020 er det sild, makrell og produkter av disse som kan vise til den største verdiøkningen, mens det har vært fall i eksportverdien for laks, klippfisk av torsk og reker, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

 Hittil i år er det eksportert sjømat for 76,7 milliarder kroner, noe som tilsvarer en verdivekst på 1 prosent, eller 623 millioner kroner, målt mot samme periode i fjor.

- Rekordhøy eksportverdi i årets ni første måneder er utrolig imponerende. Igjen viser næringen at den har mange ben å stå på. Norge er kjent for å være en sikker tilbyder av sunn og trygg sjømat, og det har vært viktig i denne perioden med stor usikkerhet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Selv om verdien av den norske sjømateksporten etter årets ni første måneder er høyere enn i samme periode i fjor, er kvartalsutviklingen negativ:

  • Første kvartal: 28,5 milliarder kroner (+11 prosent)
  • Andre kvartal: 24,6 milliarder kroner (-3 prosent)
  • Tredje kvartal: 23,6 milliarder kroner (-5 prosent)

I september ble det eksportert sjømat for 8,6 milliarder kroner, noe som tilsvarer en nedgang i eksportverdien på 2 prosent, eller nærmere 150 millioner kroner, målt mot samme periode i fjor.

- Etter en relativt stor nedgang i eksportverdien i august ser vi at verdien i september er nærmere fjoråret igjen. De artene som øker mest i verdi, er laks, ørret, saltfisk og kongekrabbe. På den andre siden ser vi fortsatt et fall i etterspørselen for flere produkter. For klippfisk har dette også ført til en lavere eksportverdi i september i år, sammenlignet med samme periode i fjor, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

Les mer om tall for de enkelte fiskeslag her: 

 

Siste nytt