Nedgang for makrell

Publisert: av Camilla Klævold

Sjømateksporten for april viser en normalisering for silda og liten nedgang for makrell, lodda er tilbake på statistikken

Dette kommer fram i statistikken fra Norges Sjømatråd. Etter en sterk inngang på 2021, viser eksporttallene en nedgang for både sild og makrell i april.

- Dette må sees i sammenheng med variasjoner i fangstsesongen og at april i fjor var usedvanlig sterk for sild. Hvis vi ser årets fire første måneder under ett, ligger verdien på makrelleksporten like bak fjoråret, som ble tidenes beste. For sild er de første fire månedene i år de sterkeste siden 2012, sier Renate Larsen.

Lavsesong for sild
- Norge eksporterte 12 000 tonn sild til en verdi av 207 millioner kroner i april.
- Volumet falt med 33 prosent.
- Verdien falt med 71 millioner kroner, eller 26 prosent, sammenlignet med april i fjor.
- Polen, Litauen og Sverige var de største markedene for norsk sild i april.

April er normalt sett den måneden i året der eksportert sildevolum er lavest. Fjorårets april var et unntak med høye volum til Tyskland, Egypt og Storbritannia.


Normalisering
- Årets april er på nivå med 2019. Prisene på fryst hel sild ligger 9 prosent over sammenlignet med april i fjor, mens prisene på filet ligger 3 prosent under i snitt. På grunn av strenge koronarestriksjoner i vårt viktigste sildemarked i Europa, Tyskland, opplevde vi i fjor en konsumøkning. Det er nå i ferd med å normalisere seg, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd.
Nedgang for makrell

- Norge eksporterte 10 100 tonn makrell til en verdi av 169 millioner kroner i april.
- Det er en nedgang i volum på 27 prosent.
- Verdien falt med 99 millioner kroner, eller 37 prosent, sammenlignet med april i fjor.
- Vietnam, Sør-Korea og Japan var de største markedene for norsk makrell i april.

April er sluttmåneden for eksporttrykket fra høst- og vintersesongen, og vi går nå inn i lavsesongen for makrelleksport.

- I år kom eksporttrykket noe tidligere enn vanlig på grunn av en tidlig start på sesongen etter nyttår. Det gjorde at en større del av makrellen ble eksportert i januar enn det som er vanlig. Etterspørselen i markedene er likevel god, og mesteparten av sesongens makrell er eksportert, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd.

Lodde-eksport for 96 millioner kroner
- Etter to år uten loddefiske fikk Norge en kvote på ca. 42 000 tonn i Islandsk farvann.
- Hele kvoten ble fisket mellom 1. og 19. februar.
- Norge eksporterte i april 4 900 tonn lodde til en verdi av 96 millioner kroner i april.
-Snittprisen var på 19,66 kroner
- Kina, Thailand og Vietnam var de største markedene for lodde i april.


Siste nytt