Nedgang for sildeeksporten i september

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det ble eksportert 14 700 tonn sild til en verdi av 246 millioner kroner, dette er en volumnedgang på 18 prosent

Verdien falt med 83 millioner kroner, eller 25 prosent, sammenlignet med september i fjor, skriver Sjømatrådet

Den økte kvoten for NVG-sild og mye sild av små størrelse i første kvartal har gjort at eksporten av hel fryst sild har økt sammenlignet med filet. Dette har bidratt til at verdien har falt med 2 prosent, selv om prisene på hel fryst og fillet har økt og eksportvolumet har økt med 2 prosent, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

I markeder som Tyskland og Polen ser vi nå at pandemieffekten er i ferd med å svekke seg, og konsumet av sild har normalisert seg på nivået før pandemien.

Men sildeeksporten så langt i år er omtrent på nivå med 2020, som var et godt år.

- Med en solid økning i kvoten på norsk vårgytende sild (NVG) var det forventet at prisene ville komme under press, men etterspørselen i markedene, som vi så økte som et resultat av pandemien, har bidratt til å holde prisene oppe, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

  • Norge eksporterte 206 400 tonn sild til en verdi av 2,4 milliarder kroner i årets ni første måneder
  • Det er en økning i volum på 2 prosent
  • Verdien falt med 206 millioner kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor
  • Polen, Litauen og Tyskland har vært de viktigste direkte-eksportmarkedene for norsk sild

 

 

Les mer om eksporten av alle arter her: 

Siste nytt