Nedgang for sjømateksporten

Publisert: av Camilla Klævold

Totalt ble det eksportert sjømat for 7,3 milliarder kroner. Det er 1,2 milliarder kroner lavere enn i august i fjor

Hittil i år er det eksportert sjømat for 68,2 milliarder kroner. Det er en økning på 781 millioner kroner, eller i overkant av 1 prosent, sammenlignet med samme periode i 2019.

- Nedgangen i eksportverdien i august skyldes en svekket etterspørsel og mindre drahjelp fra den svake norske kronekursen som vi opplevde tidligere i år, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø i en pressemelding.


Ferietid i Europa
Laks og torsk står for mesteparten av nedgangen i august, med en redusert eksportverdi på henholdsvis 764 millioner kroner og 236 millioner kroner.

- Årsaken til lavere etterspørsel er sammensatt, men feriemodus i Europa og redusert restaurantkonsum er noe av forklaringen, sier Tom-Jørgen Gangsø.

Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for norsk sjømat i august.


Stort fall til Kina
I 2019 var Kina det største vekstmarkedet for norsk sjømateksport. Nå opplever Norge et langt tyngre kinesisk marked. Sammenliknet med august 2019 gikk verdien av lakseeksporten til Kina ned 69 prosent i august i år. For den totale norske sjømateksporten til Kina er bildet det samme:

- I august ble det eksportert rundt 7 600 tonn norsk sjømat til Kina.
- Den samlede verdien var 214 millioner kroner.
- Det er en volumnedgang på 43 prosent og en verdinedgang på 54 prosent.

- Det kinesiske laksemarkedet har vært preget av to bølger, først ved utbruddet av covid-19, og dernest i forbindelse med den etter hvert så omtalte hendelsen på et matmarked i Beijing i juni og etterfølgende mediesaker om korona og sjømat, sier Norges sjømatråds fiskeriutsending til Kina, Victoria Braathen.


Økt EU-andel
EU blir et stadig viktigere marked for norsk laks. På ett år har verdiandelen til EU-markedet økt fra 69 til 74 prosent.

- Frankrike er ett av de markedene som har tatt en u-sving i koronaperioden. Da landet stengte ned, fikk franskmennene kun handle i nærbutikken. Nå er landet åpnet opp, og det gir en effekt for lakseeksporten. Det hjelper også at dagligvarekjedene er begynt å kjøre priskampanjer på laks for å lokke til seg kunder, sier Paul T. Aandahl.


Økt verdi for ørret
- Det ble eksportert 6 900 tonn ørret til en verdi av 326 millioner kroner i august.
- Volumet økte med 22 prosent.
- Verdien økte med 5 millioner kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med august i fjor.
- Ukraina, USA og Finland var de største markedene for norsk ørret i august.


Fortsatt prisfall for fryst torsk
- Norge eksporterte 3 500 tonn fryst torsk til en verdi av 142 millioner kroner i august.
- Det er en nedgang i volum på 34 prosent.
- Verdien falt med 79 millioner kroner, eller 36 prosent, sammenlignet med august i fjor.
- Kina, Storbritannia og Nederland var de største markedene for fryst torsk fra Norge i august.


Saltfisk mot strømmen
Norge eksporterte 1 200 tonn saltfisk til en verdi av 54 millioner kroner i august.
Det er en økning i volum på 92 prosent.
Verdien økte med 22 millioner kroner, eller 69 prosent, sammenlignet med august i fjor.
Portugal, Italia og Spania var de største markedene for norsk saltfisk i august.

Trått for tørrfisken
- Norge eksporterte 322 tonn tørrfisk til en verdi av 45 millioner kroner i august.
- Det er en nedgang i volum på 13 prosent.
- Verdien falt med 13 millioner kroner, eller 22 prosent, sammenlignet med august i fjor.
- Italia, Nigeria og USA var de største markedene for norsk tørrfisk i august.

Nedgang for levende kongekrabbe
- Norge eksporterte 340 tonn kongekrabbe til en verdi av 107 millioner kroner i august.
- Det er en reduksjon i volum på 9 prosent.
- Verdien falt med 10 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med august i fjor.
- Sør-Korea, Japan og Nederland var de største markedene for norsk kongekrabbe i august.


Rekesvikt
- Det ble eksportert 986 tonn reker til en verdi av 78 millioner kroner i august.
- Det er en reduksjon i volum på 10 prosent.
- Verdien falt med 10 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med august i fjor.
- Sverige, Finland og Nederland var de største markedene for norske reker i august.


Siste nytt