Nedgang i sjømateksporten i januar

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norge eksporterte sjømat for 8,1 milliarder kroner i januar. Det er en nedgang på 1,6 milliarder kroner, eller 16 prosent

Dette er tall sammenlignet med januar ifjor, skriver Sjømatrådet.

- Nedgangen i januar skyldes først og fremst et betydelig fall i eksportverdien for laks. Vi ser også nedgang i eksporten av ørret og fersk torsk sammenlignet med den rekordsterke januar-måneden i 2020, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.

Han peker på strenge koronarestriksjoner og stengte eller delvis stengte restauranter som noen av hovedforklaringene til verdinedgangen i januar.

- I sum betyr dette lavere etterspørsel etter en rekke av de viktigste sjømatproduktene fra Norge. Et lite lyspunkt sammenlignet med forrige nedstengning i 2020 er at det i mange markeder ser ut til at fiskediskene i dagligvarekjedene holdes åpne, sier Tom-Jørgen Gangsø.

Millardfall for laks

  • Det ble eksportert 95 600 tonn laks til en verdi av 5,2 milliarder kroner i januar.
  • Det er en økning i volum på 11 prosent.
  • Verdien falt med 1,5 milliarder kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med januar i fjor.
  • Polen, Frankrike og USA var største mottakere av laks fra Norge i januar.
  • Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks i januar var 48,79 kroner per kg mot 75,53 kroner per kilo i januar i fjor.
  • EU økte sin andel av lakseeksporten fra 64 prosent i fjor til 67 prosent i år.

- Til tross for et betydelig verdifall sammenlignet med januar i fjor, har lakseprisen holdt seg relativt stabil siden august. Da var gjennomsnittsprisen per kilo 50,70 kroner. Sammenlignet med desember økte prisen i januar med 1,04 kroner per kilo, eller 2 prosent. Økt eksportvolum og redusert salg i restaurantmarkedet er årsaken til den relativt lave prisen, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Tung start for skreien

  • Det ble eksportert 4 000 tonn fersk torsk, inkludert skrei, til en verdi av 182 millioner kroner.
  • Det er en nedgang i volum på 34 prosent.
  • Verdien falt med 141 millioner kroner, eller 44 prosent, sammenlignet med januar i fjor.
  • Danmark, Sverige og Tyskland var største mottakere av fersk torsk i januar.

Skrei utgjør 409 tonn, noe som er en nedgang på 60 prosent sammenlignet med januar i fjor. Verdien av skreien var på 25 millioner kroner. Det er en nedgang på 37 millioner kroner, eller 60 prosent.

- Et sent innsig av skrei og dårlig vær er hovedforklaringen på den reduserte ferskeksporten i januar. Samtidig har prisene falt sammenlignet med en rekordsterk januar i fjor. Dette skyldes en lavere etterspørsel etter nesten ett år med koronapandemi og mange nedstengte restauranter, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Les mer om eksporten av de andre artene her

Siste nytt