Nesvik mot fiskekrim

Publisert: av Camilla Klævold

Mandag 15. oktober åpner fiskeriministeren verdens største konferanse mot fiskekriminalitet

Sammen med Nordisk ministerråd har Norge invitert store havnasjoner og små øystter til å møtes i København for å se på hvordan man kan stanse bakmennene.

- Fiskerikriminalitet er et problem som ikke anerkjener grenser og det krever internasjonal oppmerksomhet. Norge har mindre problem med fiskerikriminalitet i egne farvann enn det man erfarer i en rekke andre land og regioner, takket være samarbeid mellom flere myndigheter innen fiskeri, toll, skatt, kystvakt og politi og andre. Vi vil dele våre erfaringer, dette problemet må addresseres globalt, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP).

Dette er det fjerde år på rad at Norge har tatt initiativ til dette arrangementet, og årets symposium vil ha skifte fokus fra hav til land, og ta tak i fiskerikriminalitet som økonomisk kriminalitet. På årets konferanse skal det blant annet opprettes et forum for store havnasjoner som jobber mot transnasjonal fiskerikriminalitet.

Se hele programmet for symposiet her:

Kontaktperson:
Lisa Nordøen, Kommunikasjonsrådgiver
Mobil 934 19 402, epost: [email protected]

Siste nytt