Nigeria med i kampen mot fiskerikriminalitet

Publisert: av Camilla Klævold

Nigeria har sluttet seg til den internasjonale erklæringen mot organisert kriminalitet i den globale fiskerinæringen – den såkalte Københavnerklæringen

Det skjedde sammen med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran under Nor-Fishing-messen i Trondheim 24. august.

– Nigeria er Afrikas største økonomi og en betydelig havnasjon. Derfor vil jeg ønske Nigeria velkommen og takke for deres valg å støtte opp om erklæringen mot organisert fiskerikriminalitet. Dette er et globalt problem og ikke minst et stort problem i Vest-Afrika. Jeg håper dettefører til at flere afrikanske land følger det nigerianske eksempelet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

I 2018 vedtok Norge og åtte andre land en politisk erklæring om grensekryssende organisert kriminalitet i den globale fiskeindustrien. Med den nigerianske tiltredelsen har erklæringen støtte fra 50 kystnasjoner.

Fiskeri- og havministeren og utviklingsministeren har som mål at enda flere utviklingsland skal støtte erklæringen.

– Kampen mot fiskerikriminalitet er viktig i kampen mot fattigdom og for økt matsikkerhet. Organisert fiskerikriminalitet hindrer en god forvaltning av fiskebestanden og det ødelegger næringsgrunnlaget for de lovlydige fiskerne. Utviklingsland trenger de skatteinntektene de kan få, og fiskerne trenger trygghet for at fiskebestanden blir ivaretatt, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.


Mer info om Blue Justice-initiativet her:

Siste nytt