Nordsjøsild til konsum - relevante momenter

Publisert: av Line Dale Nilsson

Rundskriv 13/23

Innholdet i dette rundskrivet er innhold som har vært inntatt i tidligere rundskriv om nordsjøsild.  Noen redigerings-/redaksjonelle endringer av formuleringer er imidlertid gjort.  Hovedgrunnen til at dette rundskrivet publiseres nå er at kjøpere/fiskere i vår har etterlyst særskilte omsetningsregler for nordsjøsild.  Norges Sildesalgslag har derfor i samråd med kjøperorganisasjonene funnet det hensiktsmessig at relevante omsetningsregler relatert til nordsjøsild inntas i et eget rundskriv.

Rundskriv 13/23 finner du her:

Siste nytt