Nordsjøsild

Publisert: av Line Dale Nilsson

Siden midten av mai er det omsatt knapt 40 000 tonn nordsjøsild hvorav ca. 15.000 tonn til mel og olje

Kvaliteten nå meldes å være perfekt for matjes. Konsumkjøperne antyder at de har behov for ytterligere 30 000 tonn nordsjøsild av «junikvalitet».

I juni kommer det meste av nordsjøsilden til det europeiske konsummarkedet fra norske fartøy. Det er viktig både på kort og lang sikt å opprettholde denne posisjonen og det positive renommé
dette gir.

Siste nytt