Norge støtter FNs kamp mot fiskerikriminialitet

Publisert: av Camilla Klævold

Norge bevilger 3,4 millioner kroner til FNs utviklingsprogram (UNDP) for prosjektet "Blue Resilience"

- Jeg er stolt over at Norge nå inngår dette FN- samarbeidet, og jeg har store forventninger til resultatene. Fiskerikriminalitet er nært knyttet til forskjellige former for kriminalitet som for eksempel økonomisk kriminalitet, moderne slaveri, toll og skatte bedrageri og hvitvasking av penger. Kriminelle er kreative og finner alltid nye måter å tjene penger. Vi, som myndigheter, må bli bedre på samarbeid både på tvers av landegrenser og fagområder, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Norge leder an i kampen mot grenseoverskridende organisert fiskerikriminalitet. I 2018 tok Norge initiativ til en internasjonal erklæring, den såkalte København-erklæringen. Erklæringen er et grunnlag for partnerskap med en rekke stater, der de fleste er utviklingsland.

-København-erklæringen er et viktig verktøy for å spre kunnskap, og for å forstå dette alvorlige problemet. Støtten til erklæringen har økt fra 9 til 28 land, og jeg oppfordrer alle land til å følge deres eksempel, sier Ingebrigtsen.

I 2019 lanserte regjeringen "Blue Justice Initiativet" for å støtte opp om Københavnerklæringen. En viktig del av dette initiativet er samarbeidet med FNs utviklingsprogram. UNDP er det største FN-programmet og har tilstedeværelse i 170 land i verden.

Prosjektet skal arbeide for en mer fleksibel og motstandsdyktig respons mot fiskerikriminalitet i utviklingsland gjennom tverretatlig samarbeid. Prosjektet samarbeider også med norske myndigheter med å utvikle en ny digital plattform som kan brukes til samarbeid mellom myndighetene på tvers av landegrensene.

Siste nytt