Norge vil opprette havmiljølov

Publisert: av Camilla Klævold

Loven skal bygge på naturmangfoldsloven og gjøre det mulig å verne havområder 200nm fra land

Det er NRK som omtaler saken. Naturmangfoldloven gir anledning til vern av natur på havbunnen og i vannsøylen innenfor den norske territorialgrensen 12 nautiske mil. Norge forvalter havområder ut til 200 nautiske mil.

Det har ikke vært mulig å opprette verneområder utenfor den norske territorialgrenden.

Den nye havmiljøloven endrer dette. Nå kan regjegjeringen etablere verneområder ut til 200 nautiske mil.

– Nå kan vi etablere vern i alt av havet Norge forvalter, sier Klima-og miljøminister Espen Barth Eide til NRK.

Han sitter på en båt i Lisboa. Som klima- og miljøminister er han delegasjonsleder for Norge på FNs havkonferanse.

– Dette henger nøye sammen med det Norge og FN vil. Vi må bli flinkere til å forvalte havet på en bærekraftig måte.

Mer enn 20 stats- og regjeringssjefer, tusenvis av unge mennesker, næringslivsledere, forskere og sivilsamfunnsrepresentanter deltar på konferansen. Målet er å presentere nye, dristige og innovative løsninge for å effektivt møte utfordringene havet står overfor.


Hele saken på NRK:

Siste nytt