Norges Fiskarlag ber myndighetene ta bort seks av 20 foreslåtte områder for havvind

Publisert: av Line Dale Nilsson

Vindkraftutbygging i de aktuelle områdene vil bryte med regjeringens egen forutsetning, skriver de i sitt høringssvar.

 

 

Det vil også være helt nødvendig med justeringer og reduksjoner av de øvrige foreslåtte utredningsområdene.

Norges Fiskarlags høringssvar er sendt til Olje- og energidepartementet og gjelder forslag til to program for strategiske konsekvensutredninger for utbygging av vindkraft til havs, både til «Forslag til program for strategisk konsekvensutredning for Sørvest F og Vestavind F» og «Forslag til utredningsprogram for 18 identifiserte områder for utbygging av vindkraft til havs».

Norges Fiskarlags høringssvar er utarbeidet i samarbeid med medlemslagene Fiskebåt, Nord Fiskarlag og Sør-Norges Fiskarlag, der Fiskebåt også sender et eget høringssvar i saken.

 

Hele saken leser du på Fiskarlaget sine nettsider her:

Siste nytt