Norges Sildesalgslag frikjent i søksmålet Sjømat Norge hadde anlagt mot laget i Bergen Tingrett

Publisert: av Roar Bjånesøy

Vi er selvsagt glade for at retten har konkludert at Sildelagets praksis for tilgjengeliggjøring av informasjon på lagets ekstranett er lovlig, og at vår praksis kan fortsette, sier Paul Oma, daglig leder i Sildelaget.

Kjernen i saken er at Sjømat Norges mener at informasjon fra auksjonene kun skal gjøres tilgjengelig for de som deltar på den enkelte auksjon. De mener at Sildelagets praksis er uhjemlet og at den skader kjøperne.

 

Oma peker på at dommen viser til hovedformålet med Fiskesalglsalgsloven når den gir medhold til Sildelaget på alle punktene. Formålet med loven er å medvirke til en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av viltlevende marine ressurser ved å legge til rette for gode rammer for førstehåndsomsetning og ved å sikre dokumentasjon av ressursuttaket.


- Dommen fra Bergen Tingrett slår fast at Sildelaget, med utgangspunkt i Fiskesalgslagsloven og i sine forretningsregler, oppfyller de kravene myndighetene har tillagt salgslagene i norsk fiskerinæring og dermed må de avvise påstandene til Sjømat Norge, sier Oma. Han påpeker samtidig at korrekt og lik informasjon til samme tid til alle relevante fiskere og kunder på Sildelagets auksjoner øker verdiskapningen av norsk fisk.

 

-Rundt 80% av omsetningen i Sildelaget går gjennom auksjon. Det betyr at de kundene med best forutsetning for å kjøpe hver enkelt fangst kan få tilslaget i åpen konkurranse med de andre aktørene i auksjonen. Fiskerne får dermed rett markedspris for fisken sin, sier Oma

 

- Mitt håp er at vi kan legge denne saken bak oss, og at Sildelaget og Sjømat Norge kan bruke tid og ressurser på å utvikle pelagisk næring videre. Sildelaget ønsker en åpen markedsplass, helt i tråd med myndighetenes ønsker. Vi skal jobbe hardt og målrettet fremover, også i samarbeid med kjøperne, avslutter Oma.

Siste nytt