Norsk sjømat bedre kjent enn oljen

Publisert: av Camilla Klævold

Hvis du spør en japaner eller sørkoreaner hva de forbinder med Norge, vil svaret være sjømat!

Dette kommer fram i en ny undersøkelse fra Sjømatrådet. Mens svenskene er kjent for Ikea og finnene for mummitroll og julenissen, er Norge mest kjent for sjømaten.

Olje og gass er Norges viktigste eksportprodukt, etterfulgt av sjømat. Men i Japan og Sør-Korea er det langt flere som knytter laks, makrell og natur til Norge, enn til olje og gass. Det viser undersøkelser der folk ble spurt om sine assosiasjoner til en rekke land. Deltakerne fikk ingen svaralternativer, og brukte kun de ordene de selv kom på.

I Sør-Korea er laks det de aller fleste forbinder med Norge (21 prosent), dernest kommer makrell (12 prosent). Til sammen oppgir 39 prosent av de spurte en eller annen form for sjømat eller fiske når de skal nevne hva de assosierer med Norge. Naturfenomener som kulde, snø og kaldt hav kommer også høyt opp på listen, mens bare to prosent nevner olje.

Også i Japan er den norske sjømaten godt kjent. 35 prosent av de spurte oppgir sjømat, og da spesielt laks. Ingen nevner olje spesifikt, men nesten halvparten av de spurte forbinder Norge med natur, fjorder, midnattssol, snø og kulde.

De to undersøkelsene er gjort av Ipsos, på bestilling fra Team Norway i Japan og Sør-Korea. Team Norway består av de norske ambassadene, Innovasjon Norges og Sjømatrådets lokale kontorer i Tokyo og Seoul. Formålet med undersøkelsene var å fremskaffe kunnskap som kan bidra i norske bedrifters markedsarbeid i de to landene, ifølge Sjømatrådets utsending i Japan og Sør-Korea, Johan Kvalheim.

- For Team Norway var det viktig å finne de ordene som trigger assosiasjonene til Norge og derigjennom finne felles ord som vi kan forsterke og spille videre på. På den måten kan norske bedrifter skille seg ut fra sine konkurrenter.

Laks og makrell = Norge
Hva folk assosierer med Norge i forhold til andre land var også en del av undersøkelsene. I tillegg til landene i Norden, ble deltakerne spurt om sine assosiasjoner til åtte utvalgte land i Europa og verden forøvrig.

Mens tulipaner og vindmøller er det de fleste sørkoreanere forbinder med Nederland og frukt og vin er det mest fremtredende for Chile, er det igjen laksen som er «vinneren» for Norge i en global sammenheng. Det betyr at ingen andre land i undersøkelsen fra Sør-Korea knyttes like sterkt til laks som det Norge gjør.

Samtidig, når folk nevner hva de forbinder med laks, er det Norge, vikinger, nordlys og makrell de fleste trekker frem.

-Nesten hver gang deltakerne nevnte makrell, nevnte de også laks. Det betyr at de to fiskeartene er nært knyttet sammen i sørkoreanernes tankesett, forteller Johan Kvalheim.

Makrellen har i tillegg en enestående posisjon i Sør-Korea: Av alle landene i undersøkelsen, er Norge det eneste landet som trekkes frem som et makrell-land.


Les mer om hvordan markedsføringen har virket og Sjømatrådets tips til bedrifter her:

Siste nytt