NOx-avgiften øker

Publisert: av Camilla Klævold

Avgiften har stått uendret på fire kroner per kilo utslipp siden 2008, men i 2019 stiger den til 8,50 kroner per kilo

Dette skriver Fiskebåt på sine sider. Det er styret i NOx-fondet bestemt at avgiften skal øke, og trolig komme opp i 11 kroner kiloen i 2020. Deretter vil trolig avgiften så uendret ut avtaleperioden som løper til 2025. Til tross for økningen ligger avgiften vesentlig under den statlige avgiften for de som ikke er tilsluttet fondet. For 2019 er den statlige avgiften på kr. 22,50 og skal øke til kr. 25,- i 2025.
 
Flere årsaker

Det er flere årsaker til den relativt kraftige økningen satsene til NOx-fondet etter 2018.
 
Her er de viktigste grunnene;

- Regjeringen krevde en utjevning mellom lav og høy sats til NOx-fondet i den nye avtalen (2018 – 2025).

- De ulike tiltakene er blitt mer kostbare.

- Det kommer noen veldig dyre prosjekter knyttet til elektrifisering av sokkelen.

- Næringslivet er nå ansvarlig for aktivitetsøkninger, og må ta høyde for dette i prognosene.

- Avgiften har vært for lav til i tilstrekkelig grad å stimulere aktørene til å gjøre tiltak.


Les hele saken her:

Les om NOx-fondet her:

Siste nytt