Ny auksjonsløsning på Sildelagets ekstranett

Publisert: av Roar Bjånesøy

I forbindelse med overgang til nytt ekstranett for Norges Sildesalgslag sine brukere har det også blitt utviklet en ny teknisk løsning for budgivning på Norges Sildesalgslag sin auksjon

Les hele Rundskriv 30/20 - Ny auksjonsløsning på NSS Ekstranett her:

Sildelaget ber alle parter sette seg inn i den nye løsningen i auksjonssystemet.

I forbindelse med overgang til nytt ekstranett for Norges Sildesalgslag sine brukere har det også blitt utviklet en ny teknisk løsning for budgivning på Norges Sildesalgslag sin auksjon. 

 

Den nye løsningen er utviklet for å forbedre tilgang, brukeropplevelse samt den tekniske løsningen. Sikkerheten er også ytterligere forbedret i den nye versjonen. 

 

Den nye løsningen ligger per i dag ute i beta-versjon slik at alle kjøpere kan gjøre seg kjent med løsningen, samt teste budgivning i de auksjoner som måtte pågå. Det er også mulig å gå inn på tidligere auksjoner dersom man vil gjøre seg kjent med løsningen uten å by på fangster. 

 

Per nå er både ny og gammel auksjonsløsning tilgjengelig for bruk på vårt ekstranett. 

 

Men, i forbindelse med nye retningslinjer for bud på makrell (frys) på auksjonen (se Rundskriv 2820 vedr «Endrede kjøreregler relatert til budgivning/validering og rapportering fra mandag 7. september 2020», er det blitt utviklet nye tekniske løsninger som støtter ny budgivning. Disse løsningene er bare tilgjengelig på den nye auksjonsløsningen, og ikke på den gamle.  (Se illustrasjon nederst på Rundskrivet) . 

 

Det betyr at det ikke vil være mulig å by på makrell til fryst anvendelse gjennom den gamle auksjonsløsningen.  

 

Dette medfører igjen at vi vil stenge tilgangen til den gamle auksjonsløsningen fra og med 7 sept. 2020, når de nye retningslinjene for bud på makrell trår i kraft. 

 

Vi vil derfor på det sterkeste anbefale alle å gjøre seg kjent med den nye løsningen nå, slik at dere er forberedt på de endringene som vil komme i begynnelsen av september. 

 

Dersom dere ønsker å by på auksjon gjennom den nye løsningen, er dette mulig allerede nå. Det er også mulig å kontakte Salg for veiledning på den nye auksjonsløsningen ved behov. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

NORGES SILDESALGSLAG 

 

 

 

Siste nytt