Ny Havsnurp kommer i 2023

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havsnurp AS og Karstensens Skibsværft har ingått  kontrakt om design og bygning av en 69,99 m  snurper/tråler

Dette melder verftet i en pressemelding

Havsnurp AS eies familierne Stølen og Hole fra Midsund i Norge. Rederiet ble etableret i 1985 av svogerne Karsten Stølen og Kjell Inge Hole.

Dette fartøyet blir Rederiets tredje nybygning, og skal erstatte nåværende Havsnurp, levert fra Karstensens Skibsværft i 2013. Rederiet ledes i dag av neste  generation, i form av brødrene Jan Andre og Tor Inge Stølen samt brødrene Ken-Arve og Oddbjørn Hole.

Rederiet driver med kombineret trållfiskeri, dels pelagisk etter sild og makrel og dels etter industrifisk kombinert med konsumfisk/hvitfisk. Det nye fartøyet skal drives etter samme prinsipper, skriver Karstensens


Resten av pressemeldingen her  ( på dansk)

Rederiet udtrykker tilfredshed over at være kommet i mål med denne aftale med Karstensens Skibsværft, og glæder sig til at komme i gang med byggeriet.

 

Rederi og Værft har, lige siden kontrahering af eksisterende Havsnurp, for mere end 10 år siden jobbet tæt sammen.

Det nye projekt er derfor en naturlig forlængelse af det succesfulde og konstruktive samarbejde !

 

Karstensens Skibsværft glæder sig over den tillid Stølen og Hole og resten af rederiet har udviser med denne ordre. Tilbagevendende kunder er uvurderlig reklame !

I lighed med de øvrige skibe som Værftet har under bygning til redere i Irland, Skotland, Norge, Sverige, Færøerne og Danmark, er også nye ”Havsnurp” af eget design.

Karstensens Skibsværft har med nye ”Havsnurp”, i alt 15 fiskefartøjer i ordrebogen for levering i løbet af de kommende 3 år.

 

Design, indretning og arrangementer er blevet til i et meget nært samarbejde mellem Rederi og Værft. Rederiet har været optaget af innovative løsninger, og der har været lagt speciel megen vægt på at optimere arbejdsforhold, sikkerhed og komfort for besætningen. Mange erfaringer fra Rederiets nuværende skib og Værftets portefølje har været diskuteret og vurderet undervejs i design-processen.

Sikkerhed og arbejdsforhold er specielt tilgodeset ved at ”Havsnurp” i modsætning til nuværende, vil have hele lastedækket som vandtæt.

Den grønne profil er i høj grad varetaget i form af praktiske og effektive løsninger. Der er stor fokus på skrogets udformning, og optimering i forhold til ”Havsnurp”s driftsprofil, dette med tanke på lavest mulige brændstofforbrug og dermed udslip.

I tillæg udrustes fartøjet med elektriske wincher, elektrisk fiskepumpe, varmegenvinding fra alle motorer, LED belysning overalt samt en række andre tiltag for at sikre lavet mulige energiforbrug.

Det elektriske wincheanlæg skal leveres af MacGregor Rapp (som også var leverandør til nuværende Havsnurp), og rigges for trawling og notfiskeri. Fiskepumper er også af elektrisk type fra Rapp.

MacGregor Triplex skal levere kraner og øvrigt nothåndteringsudrustning, incl elektrisk nothaler.

Agterdækket indrettes med henblik på øget fokus på trawling i Nordsøen. Skibet indrettes med fabrik, med maksimal fokus på effektiv arbejdsgang og skånsom fiskebehandling.

 

En række leverandører bliver i disse dage udvalgt, alle ud fra kriterier som energioptimering, innovation, kvalitet og drift sikkerhed.

 

Siste nytt