Ny ISO-standard

Publisert: av Camilla Klævold

Nå skal det utarbeides en internasjonal standard for håndtering av avfall fra fiskefartøy

ISO har besluttet å følge opp initiativet fra Norges Fiskarlag om å utarbeide en internasjonal standard for håndtering av avfall fra fiskefartøy.

Det oppnevnes nå en nasjonal arbeidsgruppe, en såkalt «speilkomite», og en internasjonal komite. Disse vil ha sine første møter i henholdsvis september og oktober. Sekretariatsarbeidet i den aktuelle ISO-komiteen gjøres i dette tilfellet av Standard Norge.

Standard Norge arbeider nå med å invitere aktuelle interessenter og samarbeidspartnere i Norge til å delta i dette arbeidet.

Viktig steg
-Det er et viktig steg som nå tas for å bidra til å vise at næringen tar et aktivt ansvar for avfallshåndteringen. Jeg håper den nye standarden blir et verktøy som tas i bruk av næringen på bredt plan, sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen til Fiskarlaget.

Han peker på at fiskeri- og sjømatnæringen blir pekt på som kilde for mye av dagens avfall i havet.

-Vi har fått en økt bevissthet om at havet ikke kan brukes som avfallsplass og fiskeren forstår at havet trenger å ha en god tilstand for å fortsette å gi sunn og bærekraftig mat. Så håper jeg også at vi får til et godt internasjonalt samarbeid om håndtering og gjenvinning på land, sier Ingebrigtsen.

Bakgrunn
Standard Norge har etter forslag fra Norges Fiskarlag startet med å utvikle en internasjonal standard for reduksjon og håndtering av avfall på fiskefartøy. I dette arbeidet involveres nøkkelvirksomheter, med ulike roller, langs verdikjeden.

Norges Fiskarlag lanserte sitt initiativ under Our Ocean-konferansen som ble holdt i Norge i oktober 2019.

Vi viste da til at forsøpling og annen forurensning av hav og ferskvannsforekomster er et voksende problem som truer biologisk mangfold og mulighetene til fremtidig bevaring og utnyttelse av marine ressurser. Det er en rekke kilder til denne forsøplingen, og myndigheter, forbrukere og diverse næringer har et ansvar for å snu utviklingen. Problemet har både nasjonal og global karakter.

For å forbedre situasjonen har altså Norges Fiskarlag foreslått å utvikle en internasjonal standard for fiskefartøy, der hensikten er å redusere forsøpling fra fiskerinæringen globalt.

Målet er å bidra til at den internasjonale fiskeflåten gis et rammeverk som pålegger næringen et tydeliggjort ansvar om ikke å tilføre makro- og mikroplast i vann, samt at bidraget medfører redusertforsøpling av strender og andre kystnære områder. Standarden vil også kunne bidra positivt når det gjelder å unngå spøkelsesfiske. Systemet som utvikles, må kunne fungere sømløst sammen med utstyrsleverandører til næringen, for eksempel knyttet til bruk av emballasje, samt mottaksapparat for avfall på land og virksomheter som prosesserer dette videre.

Les mer om arbeidsgruppen som er etablert på Fiskarlaget sin side:

Siste nytt