Ny kunnskap for å ta plastgrep

Publisert: av Camilla Klævold

Resultatene fra forskningsprosjektet HAVPLAST gir sjømatnæringen ny og viktig kunnskap for å håndtere plastproblemet

Prosjektet er en del av FHFs satsing for å øke kunnskapen om plastavfall fra sjømatnæringen. HAVPLAST er initiert av næringen selv, finansiert av FHF og ledet av SALT.

HAVPLAST bidrar blant annet med nye data om mengden mikroplastutslipp fra fôrslanger i oppdrett som indikerer at slike utslipp er lavere enn tidligere antatt. Prosjektet dokumenterer også plastavfall på avveie fra oppdrett, og presenterer grove estimater for omfanget av plastforsøpling fra fiskeri langs kysten.

Mer plast fra fiskerinæringa i nord
Sett samlet indikerer tilgjengelige data at andelen av eksisterende marint avfall i kystsonen fra fiskeri utgjør mellom 1/5 og 2/3. Andelen er høyere i nord enn i sør, og generelt høyere i vekt enn i antall enheter plastsøppel (for eksempel er et garn tyngre enn en plastpose eller plastflaske).

Tau utgjør en stor del av søpla, og mesteparten av dette er sannsynlig avkapp (se film). Nett utgjør en mindre andel i antall, men utgjør en relativt større andel i vekt. Tau og nett, i tillegg til pakkebånd, representerer avfall som kan ha stor negativ påvirkning på dyreliv i havet. Men det ble også funnet fiskerirelatert avfall av andre typer som kuler, ringer, kanner, kasser og line.

Næringen iverksetter nå foreslåtte tiltak
Målrettet fokus på kilder, praksis og rutiner er identifisert å ha et betydelig potensial for utslippsreduksjon både innen oppdrett og fiskeri. Tidligere i vår kom den første delrapporten fra prosjektet som foreslår 17 helt konkrete tiltak for å redusere plastforurensing fra sjømatnæringene.

Tiltak med forventet høy effekt, men som er noe langsiktige er standardisering av avfallssystemer ved kai, bedre infrastruktur for avfallshåndtering om bord og ved anlegg og utvikling av mer miljøvennlige produkter. Næringen har allerede iverksatt flere av tiltakene, og ønsker alle forslagene velkommen.

Lenser samler plast
Et annet prosjekt som har forsøkt å sette en stopper for plast i hav er The Ocean Cleanup, som nå etter syv år endelig har klart å samle plast fra havstrømmene i Stillehavet.

Det ambisiøse målet har vært å fjerne halvparten av plasten som finnes i verdenshavene i løpet av fem år. Etter mange problemer og nedturer, melder NRK at The Ocean Cleanup endelig har lyktes med å samle sitt første plastsøppel fra havet.

Prototypen System 001/B er det andre forsøket til The Ocean Cleanup på å samle plast i det som kalles «The Great Pacific Garbage Patch». Det er et område, på størrelse med Frankrike, hvor havstrømmene har samlet plast som har havnet i sjøen. Den U-formede lensa driver med strømmen, men bremses av et fallskjermliknende drivanker. Dermed er planen at plastbitene som flyter i overflaten skal fanges i lensa, som også har et tre meter dypt «skjørt». Plasten som samles fraktes etter hvert til land.

Både spøkelsesgarn og mikroplast var blant det systemet klarte å fange opp i denne gangen.

The Ocean Cleanup

Les sluttrapporten fra HAVPLAST her:

Siste nytt