Ny leverandør av kredittforsikring

Publisert: av Camilla Klævold

Sildelaget har skiftet leverandør for kredittforsikringen fra Atradius til Allianze Trade (tidligere Euler Hermes) fra 1. juni 2022

Kredittforsikring som sikkerhet for kjøp av råstoff gjennom Norges Sildesalgslag:

Kredittforsikring har klart vært det foretrukne alternativet fremfor bankgaranti og forskuddsbetaling, som sikkerhet for kjøp gjennom vår markedsplass.  Dette er en ordning som ikke belaster den enkelte kjøper sine kredittrammer i banken og representerer således en frisk kredittmuskel i næringen. Rent praktisk er det Sildelaget som forhandler vilkårene og tegner forsikringen for så å viderefakturere forsikringspremien til kjøper som et påslag på hver enkelt faktura.

I vinter har vi hatt en runde for å teste markedet for eventuelt kunne justere vilkårene. Dette har medført skifte av leverandør for kredittforsikringen fra Atradius til Allianze Trade (tidligere Euler Hermes) fra 1. juni 2022.  

Sammenlignet med tidligere dekning, har vi oppnådd en bedre dekning til vesentlig lavere pris. Det er også lagt til grunn for skifte, at det nye forsikringsselskapet skal håndtere de samme nivåene på kredittrammer som tidligere.

For spørsmål og eventuelle endringer, ta gjerne kontakt med oss på økonomiavdelingen. +47 55 54 95 20.

Siste nytt