Ny loddeavtale

Publisert: av Roar Bjånesøy

Island, Grønland og Norge er blitt enige om fordeling og forvaltning av lodde.

Avtalen mellom de tre landene ble signert i London 21. juni. Den innebærer en endring i fordelingen av lodde landene imellom. Endringen reflekterer biologiske forhold, og at loddas endringsmønster har blitt endret de senere år.

For Norge innebærer dette en nedgang i andel fra 8 prosent til 5 prosent. Adgangs- og fiskeribetingelser videreføres som før.

Avtalen trer i kraft fra fiskesesongen 2018/2019. 

Siste nytt