Ny minstepris makrell 04.10.21

Publisert: av Camilla Klævold

Følgende minstepriser gjelder med virkning fra 04.10.21:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 2,2581 øre pr gram gj. vekt

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram): NOK 3,50 pr kg

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o):NOK 2,10 pr kg

 

I henhold til avtale mellom kjøperorganisasjonene og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 nå gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Se meldingen her:

Siste nytt