Ny minstepris makrell til konsum 20.09.21

Publisert: av Camilla Klævold

Fra førstkommende mandag gjelder følgende minstepriser på makrell

Fra førstkommende mandag gjelder følgende minstepriser på makrell

Gr 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 1,8816 øre pr gram gj. vekt

Gr 2 (makrell med vekt under 250 gram): NOK 3,50 pr kg

Gr 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o): NOK 2,10 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Les meldingen her:

Siste nytt